Tomasz Barnaś


Tomasz Barnaś
Principal Chief Operations Officer

Trader, programista, specjalista technologii blockchain.

Tomasz Barnas – Principal Chief Operations Officer

Trader, programista, miłośnik nowoczesnych technologii, systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, oraz zdecentralizowanych rejestrów blockchain. W zespole odpowiada za zarządzanie tokenizacją, kreowaniem i optymalizacją procesów rozwojowych, oraz nawiązywaniem kontaktów biznesowych.